OBHAJOBA  Bc. prác – opravný termín

 

25. august 2011

 

miestnosť: B1-401A  (zasadačka Katedry zoológie)     

 

čas: o 10,30 h

 

 

 

predseda:   Doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.            

členovia:     Doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.       

RNDr. Eduard Králik, CSc.
         RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

 

 

1.     PISKLOVÁ Hana                                     Bi-Ge          

2.     PAŠKOVÁ Katarína                                Bi-Ch 

3.     ŠKORVÁNKOVÁ/Magdinová Katarína  Bi-Ch 

 

 

 

·        Poznámka pre študentky Paškovú a Škorvánkovú

Dievčatá, štátnice z chémie sa konajú tiež 25. augusta 2011 v miestnosti CH2-401, o 9,00h kde sa píše test. Po ukončení štátnice z chémie sa presuniete do miestnosti B1-401A, kde sa koná obhajoba Vašej bakalárskej práce z biológie.