ŠTÁTNA  BAKALÁRSKA  SKÚŠKA  z  CHÉMIE

 

25. august 2011

 

miestnosť: CH2-401               čas: o 9,00 h

 

 

 

predseda:   Doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.            

členovia:     Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.           

Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
         RNDr. Jana Chrappová, PhD.

 

 

 

 

1.     PAŠKOVÁ Katarína                                Bi-Ch 

2.     ŠKORVÁNKOVÁ/Magdinová Katarína  Bi-Ch